Gràcies per la confiança donada i rebuda, que és la base de la relació amb l’escola, tant la dels infants i joves com la dels adults.

Una relació confiada fa més fàcil l’aprenentatge global.

                        BON ESTIU!

                                            Equip Directiu

Anuncis